Όταν η Θεραπεία γίνεται Δράση!

Σε κλίμα ενθουσιασμού και βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε η τετραήμερη εκπαίδευση “Heal Into Action” (Θεραπεία σε Δράση) κατά τη δεύτερη εβδομάδα του Ιανουαρίου! Στο εργαστήριο συμμετείχαν ωφελούμενοι του Προγράμματος Αστικού Καταλύματος που υλοποιεί η Κάριτας Ελλάς σε συνεργασία με την Κάριτας ΗΠΑ (CRS) καθώς επίσης και πρόσφυγες που διαμένουν στην περιοχή της Αθήνας, ανεξάρτητα ή υπό την αιγίδα άλλων Οργανώσεων.

Στόχος του εργαστηρίου ήταν να μάθουν οι ίδιοι οι πρόσφυγες τεχνικές υποστήριξης, ώστε να τις παρέχουν σε άλλα μέλη των κοινοτήτων τους. Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης απευθυνόταν σε πρόσφυγες, οι οποίοι παίρνοντας το ρόλο του ηγέτη, θα προσφέρουν υποστήριξη σε άλλους πρόσφυγες, μέσα από την εκμάθηση τεχνικών για την θεραπεία του τραύματος. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν σε τεχνικές ενδυνάμωσης μέσω της αφήγησης της δική τους εμπειρίας, έτσι ώστε με τη βοήθεια του θεάτρου, να δημιουργήσουν αλλαγές στις Οργανώσεις και τις κοινότητές τους. Οι εκπαιδευόμενοι που ολοκλήρωσαν το Πρόγραμμα, πολύ σύντομα θα λάβουν τη σχετική πιστοποίηση και δηλώνουν έτοιμοι να θέσουν σε εφαρμογή τα χρήσιμα εργαλεία που διδάχτηκαν!

Η ομάδα «Heal Ιnto Action» (ΗΙΑ), από την Αμερική, έχει πραγματοποιήσει σειρά επισκέψεων στην Ελλάδα και έχει εκπονήσει περισσότερα από 26 εργαστήρια σε πάνω από 13 Οργανισμούς και Δίκτυα στην περιοχή της Αθήνας και της Λέσβου. Η ομάδα, που αποτελείται από ψυχολόγους, επαγγελματίες θεάτρου και άλλες ειδικότητες,  μέσα από τη διαδικασία της Θεραπείας σε Δράση, «Heal Into Action», έχει ως στόχο να βοηθήσει τα μέλη της κοινότητας των προσφύγων να ενδυναμωθούν, να αναπτύξουν ισχυρότερους δεσμούς, να ενταχθούν στην κοινωνία και να αποκτήσουν όραμα για το μέλλον τους, μέσα από την εύρεση εργασίας και τη δικτύωση με υπηρεσίες και φορείς. Επίσης, τα παρεχόμενα εκπαιδευτικά εργαστήρια, ενδυναμώνουν το προσωπικό των Οργανώσεων, έτσι ώστε να αντιμετωπίζει την επαγγελματική εξουθένωση, να επικοινωνεί αποτελεσματικά, να αντιμετωπίζει τις συγκρούσεις, να μειώνει τους στρεσογόνους παράγοντες και να ανταποκρίνεται με ευελιξία στις μεταβάσεις.

Στην εκπαίδευση συμμετείχαν ωφελούμενοι του «Προγράμματος Αστικού Καταλύματος», που υλοποιεί η Κάριτας Ελλάς σε συνεργασία με την Κάριτας ΗΠΑ (CRS), το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΕΣΤΙΑ» της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.