Συνάντηση της ομάδας συντονισμού του προγράμματος ELBA

Συνάντηση της ομάδας συντονισμού του προγράμματος ELBA και εκκίνηση της 3ης προγραμματικής περιόδου. Μαυροβούνιο, 14-15 Μαΐου.

Η πρώτη συνάντηση της ομάδας  εργασίας για την έναρξη της τρίτης φάσης του προγράμματος ELBA πραγματοποιήθηκε στην πόλη Bar του Μαυροβουνίου, μεταξύ 14-15 Μαΐου 2019.  Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι συμμετέχοντες του προγράμματος είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν μια σειρά από κοινωνικές επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος ELBA και να συνομιλήσουν με τα μέλη αυτών, καθώς επίσης επισκέφθηκαν και ξεναγήθηκαν στα κεντρικά γραφεία της Κάριτας Μαυροβουνίου.

DSC_0705 DSC_0710 DSC_0730
<
>

Κατά τη διάρκεια των ημερών, η συνάντηση της ομάδας εργασία του Elba είχε επίσης την ευκαιρία να συζητήσει για τα ευρήματα και τις συστάσεις της τελικής αξιολόγησης από την περασμένη προγραμματική περίοδο, να παρουσιάσει και να επικυρώσει διοικητικά και οικονομικά θέματα σχετικά με την τρέχουσα περίοδο καθώς και να δρομολογήσει τις δραστηριότητες για το έτος 2019 (δείτε συνημμένο αρχείο: ELBA 3 calendar), μεταξύ άλλων θεμάτων.

Παρακάτω ακολουθεί η περίληψη των βασικών παραμέτρων του ELBA για την 3η προγραμματική  περίοδο υλοποίησής του.

ELBA 3
Περίληψη

 

Τίτλος της δράσης ELBA 3 -ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, 3η φάση
Τοποθεσίες της δράσης 8 χώρες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη: Αλβανία, Βοσνία – Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Ελλάδα, Κοσσυφοπέδιο, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο, Σερβία
Συνολική διάρκεια της δράσης 20 μήνες (01.05.2019 – 31.12.2020)
Συνολικός προϋπολογισμός 165.000. 00 Ευρώ
Στόχοι της δράσης Γενικός στόχος

Να αναπτυχθεί η κοινωνική οικονομία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ως εργαλείο για την καταπολέμηση της φτώχειας και για την καινοτομία των υπηρεσιών σε άτομα που έχουν ανάγκη.

Συγκεκριμένοι στόχοι

1.     Να αυξηθεί η γνώση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη για την κοινωνική οικονομία

2.     Ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

3.     Ανάπτυξη ενός κατάλληλου οικοσυστήματος για την κοινωνική οικονομία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μέσω της ενίσχυσης των κοινοτήτων και την άσκηση πίεσης προς τους τοπικούς θεσμούς.

Ομάδες-στόχου Άμεσες

-Δίκτυα Κάριτας και προσωπικό Κάριτας σε 8 χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

-Κοινωνικές επιχειρήσεις και κοινωνικοί επιχειρηματίες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

-Ευάλωτα άτομα που συμμετέχουν σε κοινωνικές επιχειρήσεις

Έμμεσες

-Εκκλησιαστικές κοινότητες σε 8 χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

-Τοπικοί θεσμοί και δίκτυα που ενεργούν για την κοινωνική οικονομία

Κύριες δραστηριότητες 1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡOΓΡΑΜΜΑ

–   1.1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ των τοπικών συντονιστών για τη βελτίωση της γνώσης και των δεξιοτήτων των τοπικών συντονιστών

–   1.2 ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη βελτίωση του αποτυπώματος της Κάριτας.

–   1.3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ για τους κοινωνικούς επιχειρηματίες: βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των κοινωνικών επιχειρηματιών.

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

–   2.1 Συνοδεία & παρακολούθηση: παρακολούθηση των  κοινωνικών επιχειρήσεων

–   2.2 Περιφερειακό φόρουμ: δικτύωση των κοινωνικών επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή

3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

–   3.1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ προβολή: εργαλεία προβολής για τις υποστηριζόμενες κοινωνικές επιχειρήσεις και για τα επιτεύγματα της Κάριτας στην κοινωνική οικονομία

–   3.2 Συναντήσεις ευαισθητοποίησης: εμψύχωση στις εκκλησιαστικές κοινότητες

–   3.3 ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ και ΔΙΚΤΥΩΣΗ: δικτύωση με άλλους οργανισμούς και συνηγορία προς τους τοπικούς θεσμούς

4. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

–   4.1 Περιφερειακή  πρόταση: Κοινή αίτηση σε προσκλήσεις υποβολής προτάσεων

–   4.2 Σύνδεση με την Κάριτας Ευρώπης

 

Για μια πλήρη επισκόπηση των στοιχείων της πρότασης, διαβάστε το παρακάτω συνημμένο αρχείο : ELBA 3 project proposal