ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ELBA 2 ΣΤΗ ΡΩΜΗ

ELBA

Στα τέλη Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε η διάσκεψη κλεισίματος του προγράμματος ΕΛΒΑ 2 στα κεντρικά γραφεία της Κάριτας Ιταλίας. Κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών (27η και 28η Φεβρουαρίου), συμμετείχαν αρκετοί προσκεκλημένοι ομιλητές μαζί με πολλούς επισκέπτες από διάφορες επισκοπικές οργανώσεις Κάριτας που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Επαγγελματική Κοινότητα, μαζί με άλλους συμμετέχοντες και εμπλεκόμενους φορείς του προγράμματος ELBA (τοπικοί και περιφερειακοί συντονιστές, διευθυντές εθνικών Κάριτας κ.λπ.).

img elba5 DSC_0129 elba2 elba3 elba4
<
>

 

Οι εισηγήσεις του Συνεδρίου περιλάμβαναν τα ακόλουθα θέματα (για ένα πλήρες περίγραμμα του προγράμματος πατήστε εδώ : Final conference in Rome – Agenda).

 1. Δημιουργία πόρων στην Ευρώπη: στρατηγικές και μέσα για την καταπολέμηση της φτώχειας.
 2. Η εμπειρία του προγράμματος ELBA: δραστηριότητες, εργαλεία που αναπτύχθηκαν, αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν.
 3. Εκπόνηση κοινής στρατηγικής για την καταπολέμηση της φτώχειας και η παρουσίαση της πρότασης του ELBA

Πιο συγκεκριμένα στην πρώτη συνέλευση (Α) της διάσκεψης, τα κυριότερα ζητήματα που απασχόλησαν ήταν τα ακόλουθα:

 1. Η πρόταση του ELBA στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προκλήσεων για την καινοτομία.
 2. Τα κυριότερα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν και οι αξίες που δημιούργησε το πρόγραμμα ELBA.
 3. Η σημασία της κοινωνικής οικονομίας για την Κάριτας Ελλάς (για μια πλήρη παρουσίαση της εισήγησης πατήστε εδώ: PRESENTATION CARITAS HELLAS – ELBA ITALY3).
 4. Το νέο εγχειρίδιο της Κάριτας Ευρώπης για την κοινωνική οικονομία και η μελέτη για την θεσμική της υπεράσπιση (για να κατεβάσετε το εγχειρίδιο, πατήστε εδώ Caritas Europa social_economy_handbook_web).
 5. Οι νέες διαδικασίες και καλά παραδείγματα για την καταπολέμηση της φτώχειας στην Ιταλία.
 6. Η καινοτομία των πολιτικών και των παρεμβάσεων κατά της φτώχειας στην Ιταλία και την Ευρώπη.
 7. Η μέθοδος της Κάριτας για την κοινωνική καινοτομία.

Η δεύτερη συνέλευση του συνεδρίου (Β) επικεντρώθηκε στα ακόλουθα θέματα, ενώ στο τέλος της ημέρας, διατέθηκε ο απαραίτητος χρόνος για συζήτηση:

 1. Παρουσίαση των εμπειριών και των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν από το πρόγραμμα ELBA2 (για μια πλήρη παρουσίαση της εισήγησης πατήστε εδώ: Elba 2 final results).
 2. Αντίκτυπος, λεπτομερή αποτελέσματα και προκλήσεις του έργου «ELBA2», σύμφωνα με την τελική αξιολόγηση (για μια πλήρη παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος πατήστε εδώ: Elba impact (1) , Elba impact (2)).

Η τρίτη συνέλευση της Διάσκεψης (Γ) που έλαβε χώρα τη δεύτερη ημέρα ασχολήθηκε με:

 1. Την εκπόνηση μιας κοινής στρατηγικής για την καταπολέμηση της φτώχειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
 2. Τις συνέργειες με τα συνεχιζόμενα έργα στην κοινωνική οικονομία στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.

 

ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το συνέδριο αποτέλεσε συνολικά ένα πολύ παραγωγικό και γόνιμο γεγονός. Τα ευρήματα του προγράμματος παρουσιάστηκαν σε δύο περιόδους, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου. Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν ήταν τα εξής:

 • Κεφαλαία/Πόροι: Ποια είναι αυτά; Παρουσιάστηκαν σε βάθος τονίζοντας ότι 1) μερικά κεφάλαια είναι εύκολα ορατά (οικονομικά, φυσικά, ανθρώπινα) ενώ άλλα δεν είναι (κάποια συστατικά ανθρώπινου κεφαλαίου, κοινωνικά, θεσμικά, φυσικά, πνευματικά). 2) Τα αόρατα κεφάλαια είναι συχνά τα σημαντικότερα που πρέπει να αντιμετωπιστούν για να έχουν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να μάθουμε πώς να τα αποκαλύπτουμε. 3) Ροή κεφαλαίου. Δεν πρέπει να εξετάζονται μεμονωμένα, αλλά να αναζητούνται οι τρόποι με τους οποίους ανταλλάσσονται, μοιράζονται. Αυτή είναι η έννοια της οικονομίας: η διαχείριση και η ανταλλαγή κεφαλαίων / πόρων κλπ. Κάθε επιχείρηση έχει διαφορετικό τρόπο να κάνει χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων της. Η εξέταση αυτή θα βοηθήσει στον εντοπισμό διαφορετικών μοντέλων και χρήσιμων πρακτικών.

Αρχές, η πυξίδα για τη δράση μας. Οποιαδήποτε επιχείρηση (καλή ή κακή) ασχολείται με τον έλεγχο των κεφαλαίων. Αυτό που έχει σημασία είναι το «πώς» το κάνει: ποια κεφάλαια επιλέγονται να επενδυθούν / συγκεντρωθούν; Τι σκοπό έχουν; Ποιες αξίες καθοδηγούν την επιλογή τους; Οι διαφορετικοί επιχειρηματίες έχουν διαφορετικές αρχές. Κάποιοι μπορεί να θέλουν, για παράδειγμα, να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη ή να προσπαθήσουν για την προβολή της επωνυμίας τους. Ποιες είναι οι αρχές που πρέπει να κατευθύνουν τις επιλογές μιας επιχείρησης βάση των αρχών του Elba; Ο συνεπής σεβασμός των αρχών θα επιτρέψει να αναγνωριστεί και να «πιστοποιηθεί» μια επιχείρηση ως σύμφωνη με το πρόγραμμα.

 

 • Επιλογές για δράση. Τι κάνουν οι συντονιστές της Elba για την προώθηση και την διατήρηση των κοινωνικών επιχειρήσεων; Εντοπίσαμε ορισμένους ευρείς τομείς εργασίας. Αρκετοί από αυτούς είναι σημαντικοί, αλλά συχνά αόρατοι ή παραγνωρισμένοι (για παράδειγμα, η δικτύωση). Αυτό σημαίνει ότι οι δραστηριότητες στις οποίες ο συντονιστής αφιερώνει μεγάλο χρονικό διάστημα (συζητήσεις, επαφές με διάφορους παράγοντες, διάλογο, πειθώ, εξηγήσεις, συνεννόηση) και που είναι απαραίτητες! – μπορεί να μην λαμβάνουν την ορατότητα που τους αξίζει, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να παραγνωρίζονται και να γίνονται λιγότερο στρατηγικοί.

 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Το συνέδριο έκλεισε με την εξέταση κοινής στρατηγικής από την πλευρά των εταίρων του προγράμματος για την καταπολέμηση της φτώχειας και την παρουσίαση προτάσεων για την συνέχιση της συνεργασίας των Εθνικών Κάριτας της Βαλκανικής Χερσονήσου, όχι μόνο στα πλαίσια του συγκεκριμένου προγράμματος, αλλά στο ευρύτερο πεδίο της κοινωνική οικονομίας. Στη βάση αυτών των επιδιώξεων, το πρόγραμμα ELBA μπορεί να αποτελέσει την πλατφόρμα δικτύωσης και προβολής συναφών συνεργιών, με ορίζοντα τις δυνατότητες συνεργασίας αλλά και της προκλήσεις που διαφαίνονται στο μέλλον.