Νέα θέση Διερμηνέα Ουρντού – Πολιτισμικό/κη Διαμεσολαβητή/τρια»

Νέα θέση Διερμηνέα Ουρντού – Πολιτισμικό/κη Διαμεσολαβητή/τρια»

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά «ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΟΥΡΝΤΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ/ΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ/ΤΡΙΑ» Διαβάστε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΟΥΡΝΤΟΥ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ.doc Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ...
Νέα θέση Διερμηνέα Σοράνι – Κιρμαντζί

Νέα θέση Διερμηνέα Σοράνι – Κιρμαντζί

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά Διερμηνέα Σοράνι – Κιρμαντζί Διαβάστε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΣΟΡΑΝΙ_ΚΙΡΜΑΝΤΖΙ_ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ – ΑΘΗΝΑ 07.06.2019 Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ.doc Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  Οι...