ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ/ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΦΑΡΣΙ

ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ/ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΦΑΡΣΙ

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά Διερμηνέα/Διαπολιτισμικό Μεσολαβητή Φαρσί.  Διαβάστε την προκήρυξη: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_537_0919_ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ ΦΑΡΣΙ Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ_2019 Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη...
Νέα θέση Διερμηνέα Φαρσί για την περιοχή της Αττικής

Νέα θέση Διερμηνέα Φαρσί για την περιοχή της Αττικής

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΦΑΡΣΙ για την περιοχή της Αττικής.  Διαβάστε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΦΑΡΣΙ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ – ΑΤΤΙΚΗ Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ.doc Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  Οι...
Νέα θέση ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΦΑΡΣΙ /ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ

Νέα θέση ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΦΑΡΣΙ /ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΦΑΡΣΙ /ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ για την περιοχή της Αττικής.  Διαβάστε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΦΑΡΣΙ – ΑΘΗΝΑ Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ.doc Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  Οι...
Διερμηνέα Φαρσί / Πολιτισμικό Διαμεσολαβητή για την περιοχή της Χίου αναζητά η Κάριτας Ελλάς

Διερμηνέα Φαρσί / Πολιτισμικό Διαμεσολαβητή για την περιοχή της Χίου αναζητά η Κάριτας Ελλάς

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά Διερμηνέα Φαρσί / Πολιτισμικό Διαμεσολαβητή για την περιοχή της Χίου.  Διαβάστε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΦΑΡΣΙ – ΧΙΟΣ Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ.doc Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει...
Νέα θέση Διερμηνέα Φαρσί / Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή για την περιοχή της Αθήνας

Νέα θέση Διερμηνέα Φαρσί / Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή για την περιοχή της Αθήνας

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά Διερμηνέα Φαρσί / Πολιτισμικό Διαμεσολαβητή για να απασχοληθεί στο «Πρόγραμμα Αστικού Καταλύματος», στην περιοχή της Αθήνας.  Διαβάστε την Προκήρυξη Διερμηνέα Φαρσί – Πρόγραμμα Aστικού Καταλύματος – Αθήνα Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ.doc...
Νέα θέση Διερμηνέα Φαρσί στην περιοχή της Λέσβου

Νέα θέση Διερμηνέα Φαρσί στην περιοχή της Λέσβου

Αθήνα, 20/11/2018 Αριθ. Πρωτ.: 664/2018 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΦΑΡΣΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ  ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ _______________________   H Κάριτας Ελλάς, Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό...