ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά Διερμηνείς Αραβικών και Σοράνι-Κιρμαντζί για την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Διαβάστε τις προκηρύξεις: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΑΡΑΒΙΚΩΝ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ_03.07.2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΣΟΡΑΝΙ_ΚΙΡΜΑΝΤΖΙ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ...
Νέα θέση Διερμηνέα Σοράνι – Κιρμαντζί / Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή στη Θεσσαλονίκη

Νέα θέση Διερμηνέα Σοράνι – Κιρμαντζί / Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή στη Θεσσαλονίκη

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά Διερμηνέα Σοράνι – Κιρμαντζί / Πολιτισμικό Διαμεσολαβητή για την περιοχή της Θεσσαλονίκης.  Διαβάστε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΣΟΡΑΝΙ_ΚΙΡΜΑΝΤΖΙ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CRS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 02.19 Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ.doc Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ –...
Νέα θέση Διερμηνέα Σοράνι – Κιρμαντζί / Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή στη Θεσσαλονίκη

Νέα θέση Διερμηνέα Σοράνι – Κιρμαντζί / Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή στη Θεσσαλονίκη

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά Διερμηνέα Σοράνι – Κιρμαντζί / Πολιτισμικό Διαμεσολαβητή για την περιοχή της Θεσσαλονίκης.  Διαβάστε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΣΟΡΑΝΙ-ΚΙΡΜΑΝΤΖΙ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ_ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ.doc Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ...