Η ομάδα εμψύχωσης νέων «Ανακαλύπτοντας την Αθήνα» στη Βουλή των Ελλήνων

Η ομάδα εμψύχωσης νέων «Ανακαλύπτοντας την Αθήνα» στη Βουλή των Ελλήνων

  Στις 05 Ιουνίου 2019, πραγματοποιήθηκε μια ακόμη ενδιαφέρουσα επίσκεψη με τους συμμετέχοντες της ομάδας «Ανακαλύπτοντας την Αθήνα» του Κοινωνικού Κέντρο της Κάριτας Ελλάς στο Νέο Κόσμο. Αυτή την φορά 23 ωφελούμενοι επισκέφθηκαν τη Βουλή των Ελλήνων και...