Ομαδικό εργαστήρι Εργασιακής Συμβουλευτικής – Προετοιμασία για Συνέντευξη για Δουλειά

Ομαδικό εργαστήρι Εργασιακής Συμβουλευτικής – Προετοιμασία για Συνέντευξη για Δουλειά

Την Τρίτη 4 Ιουνίου διεξήχθη στο Κέντρο Κοινωνικής Ένταξης και Απασχολησιμότητας της Κάριτας Ελλάς στην Κυψέλη, από την υπηρεσία εργασιακής συμβουλευτικής εργαστήριο κινητοποίησης ανέργων, με στόχο την ενδυνάμωση και την ανάπτυξη απαραίτητων δεξιοτήτων των...