Επίσκεψη στο Ίδρυμα Ευγενίδου – Πλανητάριο

Επίσκεψη στο Ίδρυμα Ευγενίδου – Πλανητάριο

Την Τρίτη 2 Ιουλίου 2019 οι εξυπηρετούμενοι της ομάδας ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης ανδρών μαζί με μαθητές της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας του Κέντρου Κοινωνικής Ένταξης και Απασχολησιμότητας της Κάριτας Ελλάς στην Κυψέλη επισκέφτηκαν το  Ίδρυμα Ευγενίδου –...