Καλοκαιρινά “Job Clubs” στο Κέντρο Κοινωνικής Ένταξης και Απασχολησιμότητας  της Κάριτας Ελλάς στην Κυψέλη

Καλοκαιρινά “Job Clubs” στο Κέντρο Κοινωνικής Ένταξης και Απασχολησιμότητας της Κάριτας Ελλάς στην Κυψέλη

Κάθε Παρασκευή του Ιουλίου 2019, στο Κέντρο Κοινωνικής Ένταξης και Απασχολησιμότητας της Κάριτας Ελλάς στην Κυψέλη, από τις 12.00 έως τις 14.30, θα πραγματοποιούνται ομαδικά εργαστήρια αναζήτησης εργασίας, “Job Clubs”, με σκοπό αφενός την παρουσίαση και παροχή των...