Παράταση της προκήρυξης για Οικονομικό Σύμβουλο – Υπεύθυνο Φοροτεχνικών Υπηρεσιών

Παράταση της προκήρυξης για Οικονομικό Σύμβουλο – Υπεύθυνο Φοροτεχνικών Υπηρεσιών

Την παράταση της προκήρυξης για έναν Οικονομικό Σύμβουλο – Υπεύθυνο Φοροτεχνικών Υπηρεσιών για την περιοχή της Αθήνας ανακοίνωσε η Κάριτας Ελλάς. Η θέση αφορά το πρόγραμμα «Μετάβαση» – Συμμετοχή, ενίσχυση και κοινωνική ένταξη προσφύγων/μεταναστών στην Ελλάδα.

Η Κάριτας Ελλάς αναζητεί Οικονομικό Σύμβουλο – Υπεύθυνο Φοροτεχνικών Υπηρεσιών

Η Κάριτας Ελλάς αναζητεί Οικονομικό Σύμβουλο – Υπεύθυνο Φοροτεχνικών Υπηρεσιών

Έναν Οικονομικό Σύμβουλο – Υπεύθυνο Φοροτεχνικών Υπηρεσιών για την περιοχή της Αθήνας αναζητεί η Κάριτας Ελλάς. Η θέση αφορά το πρόγραμμα «Μετάβαση» – Συμμετοχή, ενίσχυση και κοινωνική ένταξη προσφύγων/μεταναστών στην Ελλάδα