Επίσκεψη του Πανεπιστημίου Saint Johns της Νέας Υόρκης στην Κάριτας Ελλάς στο Νέο Κόσμο

Επίσκεψη του Πανεπιστημίου Saint Johns της Νέας Υόρκης στην Κάριτας Ελλάς στο Νέο Κόσμο

Την Τρίτη 5 Μαρτίου 2019, επισκέφθηκαν το Κοινωνικό Κέντρο και την Κοινωνική Εστία της Κάριτας Ελλάς στο Νέο Κόσμο, 26 φοιτητές, με δύο συνοδούς από το Πανεπιστήμιο Saint John’s της Νέας Υόρκης, μέσω του Προγράμματος «Modern Greek and International Management»  ....
Παράταση της προκήρυξης για Οικονομικό Σύμβουλο – Υπεύθυνο Φοροτεχνικών Υπηρεσιών

Παράταση της προκήρυξης για Οικονομικό Σύμβουλο – Υπεύθυνο Φοροτεχνικών Υπηρεσιών

Την παράταση της προκήρυξης για έναν Οικονομικό Σύμβουλο – Υπεύθυνο Φοροτεχνικών Υπηρεσιών για την περιοχή της Αθήνας ανακοίνωσε η Κάριτας Ελλάς. Η θέση αφορά το πρόγραμμα «Μετάβαση» – Συμμετοχή, ενίσχυση και κοινωνική ένταξη προσφύγων/μεταναστών στην Ελλάδα.

Η Κάριτας Ελλάς αναζητεί Οικονομικό Σύμβουλο – Υπεύθυνο Φοροτεχνικών Υπηρεσιών

Η Κάριτας Ελλάς αναζητεί Οικονομικό Σύμβουλο – Υπεύθυνο Φοροτεχνικών Υπηρεσιών

Έναν Οικονομικό Σύμβουλο – Υπεύθυνο Φοροτεχνικών Υπηρεσιών για την περιοχή της Αθήνας αναζητεί η Κάριτας Ελλάς. Η θέση αφορά το πρόγραμμα «Μετάβαση» – Συμμετοχή, ενίσχυση και κοινωνική ένταξη προσφύγων/μεταναστών στην Ελλάδα