Ενημερωτικό σεμινάριο για τις γυναίκες του Κοινωνικού Κέντρου της Κάριτας Ελλάς στο Νέο Κόσμο σε συνεργασία με την οργάνωση AMURTEL

Ενημερωτικό σεμινάριο για τις γυναίκες του Κοινωνικού Κέντρου της Κάριτας Ελλάς στο Νέο Κόσμο σε συνεργασία με την οργάνωση AMURTEL

Την Παρασκευή 10 Μαΐου 2019, οι γυναίκες εξυπηρετούμενες του Κοινωνικού Κέντρου της Κάριτας Ελλάς του Νέου Κόσμου συγκεντρώθηκαν για ένα σεμινάριο εξαιρετικά αφιερωμένο σε εκείνες. Οι θεματικές που συζητήθηκαν σχετίζονταν με την ανατομία και τις λειτουργίες του...