Προκήρυξη Τοπικού Συντονιστή / Τοπικής Συντονίστριας Πεδίου στη Χίο

Προκήρυξη Τοπικού Συντονιστή / Τοπικής Συντονίστριας Πεδίου στη Χίο

Τοπικό Συντονιστή / Τοπική Συντονίστρια Πεδίου για την περιοχή της Χίου αναζητά η Κάριτας Ελλάς στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΧΙΟ» Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς: α) Αίτηση, β)...
Νέες θέσεις εργασίας στην Αθήνα και στη Βόρεια Ελλάδα

Νέες θέσεις εργασίας στην Αθήνα και στη Βόρεια Ελλάδα

Νέες θέσεις Εργασίας : Μία (1) θέση Υπευθύνου/ης Κέντρου Κοινωνικής Ένταξης Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας, Μία (1) θέση Υπαλλήλου Γραμματειακής/ Διοικητικής Υποστήριξης Μία (1) θέση Τοπικού/ής Συντονιστή/τριας Προγράμματος Κοινωνικής Ένταξης Δικαιούχων Διεθνούς...
Νέες θέσεις εργασίας στην Αθήνα

Νέες θέσεις εργασίας στην Αθήνα

Μία (1) θέση Συντονιστή Πεδίου και τρεις (3) θέσεις Κοινωνικών Λειτουργών για την περιοχή της Αθήνας προκηρύσσει  η Κάριτας Ελλάς στο πλαίσιο του Προγράμματος Αστικού Καταλύματος. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να  αποστείλουν α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες...