Προκήρυξη Υπεύθυνου Παρακολούθησης, Αξιολόγησης, Λογοδοσίας & Γνώσης Προγραμμάτων για την Αθήνα

Προκήρυξη Υπεύθυνου Παρακολούθησης, Αξιολόγησης, Λογοδοσίας & Γνώσης Προγραμμάτων για την Αθήνα

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά Υπεύθυνο Παρακολούθησης, Αξιολόγησης, Λογοδοσίας & Γνώσης Προγραμμάτων για την περιοχή της Αθήνας.  Διαβάστε την Προκήρυξη Υπεύθυνου Παρακολούθησης, Αξιολόγησης, Λογοδοσίας & Γνώσης Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ.doc Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ...
Νέα θέση ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Νέα θέση ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά  Υπεύθυνο για τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού προγραμμάτων στέγασης και ενσωμάτωσης προσφύγων και μεταναστών για την περιοχή της Αθήνας.  Διαβάστε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ.doc Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ...
Νέα θέση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Νέα θέση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά οικονομικό υπεύθυνο για τη διαχείριση Προγραμμάτων για την περιοχή της Αθήνας.  Διαβάστε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ.doc Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  Οι...
Νέα θέση Διερμηνέα Φαρσί / Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή για την περιοχή της Αθήνας

Νέα θέση Διερμηνέα Φαρσί / Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή για την περιοχή της Αθήνας

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά Διερμηνέα Φαρσί / Πολιτισμικό Διαμεσολαβητή για να απασχοληθεί στο «Πρόγραμμα Αστικού Καταλύματος», στην περιοχή της Αθήνας.  Διαβάστε την Προκήρυξη Διερμηνέα Φαρσί – Πρόγραμμα Aστικού Καταλύματος – Αθήνα Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ.doc...
Νέα θέση Διερμηνέα / Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή Αραβικών και Γαλλικών

Νέα θέση Διερμηνέα / Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή Αραβικών και Γαλλικών

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά Διερμηνέα / Πολιτισμικό Διαμεσολαβητή Αραβικών και Γαλλικών για να απασχοληθεί στο Πρόγραμμα «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ». Διαβάστε την Προκήρυξη Διερμηνέα -Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή Αραβικών και...
Κοινωνικό Λειτουργό αναζητά η Κάριτας Ελλάς για την περιοχή της Αθήνας

Κοινωνικό Λειτουργό αναζητά η Κάριτας Ελλάς για την περιοχή της Αθήνας

           Αθήνα, 31/01/2019                                                                                       Αριθ. Πρωτ.: 69/2019 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ   ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ...