ΝΕΑ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΣΟΡΑΝΙ/ΚΙΡΜΑΝΤΖΙ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

ΝΕΑ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΣΟΡΑΝΙ/ΚΙΡΜΑΝΤΖΙ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά Διερμηνείς ΣΟΡΑΝΙ/ΚΙΡΜΑΝΤΖΙ – Πολιτισμικούς Διαμεσολαβητές/τριες.   Διαβάστε την προκήρυξη: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΣΟΡΑΝΙ_ΚΙΡΜΑΝΤΖΙ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – 29.07.2019 Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ_2019 Κατεβάστε...
ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΟΥΡΝΤΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ

ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΟΥΡΝΤΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά Διερμηνέα Ουρντού – Πολιτισμικό Διαμεσολαβητή/τρια για την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Διαβάστε τις προκηρύξεις: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΟΥΡΝΤΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ_ 24.07.2019 Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ_2019...
ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΣΟΜΑΛΙ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ

ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΣΟΜΑΛΙ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά Διερμηνέα Σομάλι – Πολιτισμικό Διαμεσολαβητή/τρια για την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Διαβάστε τις προκηρύξεις: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΣΟΜΑΛΙ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ_24.7.2019 Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ_2019...
ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (CASE MANAGERS)

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (CASE MANAGERS)

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά Υπεύθυνους Διαχείρισης Υποθέσεων (Case Managers) Διαβάστε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – 01.07.2019 Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ.doc Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ –...
Νέα θέση ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΑΡΑΒΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ

Νέα θέση ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΑΡΑΒΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΑΡΑΒΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ/Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ για την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Διαβάστε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΑΡΑΒΙΚΩΝ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ.doc Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ...
ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά Κοινωνικό Λειτουργό  για την περιοχή της Θεσσαλονίκης.  Διαβάστε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 03.19 Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ.doc Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ...