ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (CASE MANAGER)

ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (CASE MANAGER)

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά Yπεύθυνο/η Διαχείρισης Υποθέσεων στην περιοχή της Θεσσαλονίκης Διαβάστε την προκήρυξη: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ_CRS_ ΘΕΣΣ_11_2019 Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ_2019 Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ...
ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά Yπεύθυνο/η Προγράμματος στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Διαβάστε την προκήρυξη: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ_ΕΣΤΙΑ_ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ_15.11.2019 Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ_2019 Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  Οι...
ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ/ΗΣ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ (ΦΑΡΣΙ) – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά Yπεύθυνο/η Πεδίου και διασύνδεσης (Φαρσί) στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Διαβάστε την προκήρυξη: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_778_ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΑΡΣΙ Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ_2019 Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ...
ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά Υπεύθυνο Πεδίου για την περιοχή της Θεσσαλονίκης .  Διαβάστε την προκήρυξη: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΕΔΙΟΥ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ_ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ_02102019 Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ_2019 Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ...
ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά Υπεύθυνο Προγράμματος για την περιοχή της Θεσσαλονίκης .  Διαβάστε την προκήρυξη: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ_ΕΣΤΙΑ_ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ_102019 Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ_2019 Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  Οι...
ΝΕΑ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΣΟΡΑΝΙ/ΚΙΡΜΑΝΤΖΙ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

ΝΕΑ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΣΟΡΑΝΙ/ΚΙΡΜΑΝΤΖΙ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά Διερμηνείς ΣΟΡΑΝΙ/ΚΙΡΜΑΝΤΖΙ – Πολιτισμικούς Διαμεσολαβητές/τριες.   Διαβάστε την προκήρυξη: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΣΟΡΑΝΙ_ΚΙΡΜΑΝΤΖΙ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – 29.07.2019 Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ_2019 Κατεβάστε...