ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά Yπεύθυνο/η Προγράμματος στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Διαβάστε την προκήρυξη: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ_ΕΣΤΙΑ_ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ_15.11.2019 Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ_2019 Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  Οι...
ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ/ΗΣ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ (ΦΑΡΣΙ) – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά Yπεύθυνο/η Πεδίου και διασύνδεσης (Φαρσί) στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Διαβάστε την προκήρυξη: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_778_ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΑΡΣΙ Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ_2019 Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ...
ΝΕΑ ΘΕΣΗ KΑΘΑΡΙΣΤΗ/ΣΤΡΙΑΣ

ΝΕΑ ΘΕΣΗ KΑΘΑΡΙΣΤΗ/ΣΤΡΙΑΣ

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά Kαθαριστή/στρια για την περιοχή της Αττικής. .  Διαβάστε την προκήρυξη: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ_ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ_2019 Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν...
ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά Κοινωνικό Λειτουργό στην περιοχή της Αττικής Διαβάστε την προκήρυξη: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ_ΑΘΗΝΑ_776_2019 (1) Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ_2019 Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ...
ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά Υπεύθυνο Πεδίου για την περιοχή της Θεσσαλονίκης .  Διαβάστε την προκήρυξη: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΕΔΙΟΥ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ_ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ_02102019 Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ_2019 Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ...
ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά Υπεύθυνο Προγράμματος για την περιοχή της Θεσσαλονίκης .  Διαβάστε την προκήρυξη: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ_ΕΣΤΙΑ_ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ_102019 Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ_2019 Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  Οι...