Νέα θέση ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ / ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΔΙΟΥ

Νέα θέση ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ / ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΔΙΟΥ

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ / ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΔΙΟΥ για την περιοχή της Χίου.  Διαβάστε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ _ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΠΕΔΙΟΥ – ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΧΙΟΣ Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ.doc...
Νέα θέση Κοινωνικού Λειτουργού

Νέα θέση Κοινωνικού Λειτουργού

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ για την περιοχή της Θεσσαλονίκης.  Διαβάστε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ.doc Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ...
Νέα θέση  ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Νέα θέση ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ για την περιοχή της Αθήνας.  Διαβάστε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ.doc Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ...
Νέα θέση ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΑΡΑΒΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ

Νέα θέση ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΑΡΑΒΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΑΡΑΒΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ/Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ για την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Διαβάστε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΑΡΑΒΙΚΩΝ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ.doc Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ...
Νέα θέση ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΑΡΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ

Νέα θέση ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΑΡΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΑΡΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΩΝ   – ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ/ΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ για την περιοχή της ΑΘΗΝΑΣ. Διαβάστε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΑΒΟΓΑΛΛΟΦΩΝΟΥ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ.doc Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ...
Νέα θέση ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ/ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ

Νέα θέση ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ/ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά  ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ/ΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ για την περιοχή της Λέσβου. Διαβάστε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ – ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ – ΛΕΣΒΟΣ Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ.doc Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ –...