Νέες θέσεις Κοινωνικών Λειτουργών στη Θεσσαλονίκη

Νέες θέσεις Κοινωνικών Λειτουργών στη Θεσσαλονίκη

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά Κοινωνικούς Λειτουργούς στην περιοχή της Θεσσαλονίκης Διαβάστε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – 21.06.19 Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ.doc Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ –...
Νέες θέσεις Υπευθύνων Πεδίου

Νέες θέσεις Υπευθύνων Πεδίου

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά Υπεύθυνους Πεδίου στην περιοχή της Θεσσαλονίκης Διαβάστε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ YΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΕΔΙΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ_12.06.2019 Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ.doc Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ...
Νέες θέσεις «Υπευθύνων Συντονισμού Δράσεων και Διασύνδεσης με την αγορά εργασίας»

Νέες θέσεις «Υπευθύνων Συντονισμού Δράσεων και Διασύνδεσης με την αγορά εργασίας»

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά «Υπεύθυνους/η Συντονισμού Δράσεων και Διασύνδεσης με την αγορά εργασίας» Διαβάστε τις προκηρύξεις εδώ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIVELIHOODS – ΑΤΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ...
Νέες θέσεις Κοινωνικών Λειτουργών

Νέες θέσεις Κοινωνικών Λειτουργών

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ για την περιοχή της Θεσσαλονίκης.  Διαβάστε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – 06.19 Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ.doc Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ –...
Νέα θέση ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Νέα θέση ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά  Υπεύθυνο Πεδίου για την περιοχή της Θεσσαλονίκης.  Διαβάστε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ YΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΕΔΙΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ.doc Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ...