Προκήρυξη Υπεύθυνου Παρακολούθησης, Αξιολόγησης, Λογοδοσίας & Γνώσης Προγραμμάτων για την Αθήνα

Προκήρυξη Υπεύθυνου Παρακολούθησης, Αξιολόγησης, Λογοδοσίας & Γνώσης Προγραμμάτων για την Αθήνα

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά Υπεύθυνο Παρακολούθησης, Αξιολόγησης, Λογοδοσίας & Γνώσης Προγραμμάτων για την περιοχή της Αθήνας.  Διαβάστε την Προκήρυξη Υπεύθυνου Παρακολούθησης, Αξιολόγησης, Λογοδοσίας & Γνώσης Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ.doc Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ...