ΤΟ ΟΡΑΜΑ

ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Η Κάριτας  Ελλάς έχει ως σκοπό την πραγμάτωση του Ευαγγελικού  μηνύματος  της  Αγάπης  και της Δικαιοσύνης, για την ολοκληρωτική εξέλιξη του Ανθρώπου, με ιδιαίτερη έμφαση σε Άτομα και Ομάδες Ατόμων που χρήζουν βοήθειας, χωρίς οποιαδήποτε διάκριση.

Σκοπός του οργανισμού μας είναι η δημιουργία, εφαρμογή και υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων ανθρωπιστικού και φιλανθρωπικού περιεχομένου, καθώς και η ανάπτυξη του πνεύματος αλληλεγγύης μέσα στην Κοινωνία.

Ειδικότερα:

  • Η δωρεάν παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, όπως η συμβουλευτική, η ηθική και ψυχολογική συμπαράσταση, η παροχή δωρεάν οικονομικής και υλικής υποστήριξης.
  • Η προώθηση του πνεύματος της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού και η συμβολή στην ανάπτυξη, δημιουργία, εφαρμογή και υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού ατόμων  και  ευπαθών  πληθυσμιακών ομάδων.
  • Η συνεργασία με  άλλα Φιλανθρωπικά Σωματεία,  Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις  και  άλλους  Φορείς, με  στόχο  την ανάπτυξη διαλόγου και τη δημιουργία δικτύου με την Κοινωνία, καθώς και με τους  Κρατικούς,  Ευρωπαϊκούς  ή  και  Διεθνείς  Φορείς, για την επίτευξη των σκοπών  του Σωματείου.
  • Η  πρόκληση του ενδιαφέροντος της Κοινωνίας, της Ελληνικής Πολιτείας και της Διεθνούς Κοινότητας, για τη  λήψη  των  κατάλληλων μέτρων, προς αντιμετώπιση της φτώχειας και  του  κοινωνικού  αποκλεισμού.

Η φιλανθρωπία είναι
στην καρδιά της Εκκλησίας,
είναι ο λόγος πίσω από την δράση της,
είναι η ψυχή της αποστολής της.

Πάπας Φραγκίσκος

"ΚΑΡΙΤΑΣ" ειναι η ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Από την ίδρυσή της η Εκκλησία του Χριστού, «ήταν αφοσιωμένη στη διδασκαλία των Αποστόλων και στη μεταξύ τους κοινωνία,... πουλούσαν τα κτήματα και τα υπάρχοντά τους και μοίραζαν τα χρήματα σε όλους... .

το ΕΡΓΟ μας

Με δεδομένη την οικονομική και ανθρωπιστική κρίση, το δίκτυο της Κάριτας Ελλάς σχεδιάζει και υλοποιεί πλήθος προγραμμάτων και δράσεων. Όλοι οι εργαζόμενοι και οι εθελοντές που υλοποιούν αυτές τις δράσεις πιστεύουν πως οι άνθρωποι είναι σημαντικό να ζουν με αξιοπρέπεια.

η ΔΙΑΔΡΟΜΗ μας

Η Σύνοδος της Καθολικής Ιεραρχίας στην Ελλάδα αγκάλιασε επίσημα αυτό τον θεσμό για την υλοποίηση της «υπηρεσίας αγάπης-διακονίας» στον Ελλαδικό χώρο, ιδρύοντας σε ενοριακό, τοπικό και εθνικό επίπεδο την ΚΑΡΙΤΑΣ (σημαίνει ΑΓΑΠΗ),

ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ

Ο εθελοντισμός αποτελεί στάση ζωής, προάγοντας την ενεργή συμμετοχή των πολιτών και  ενδυναμώνοντας την κοινωνική αλληλεγγύη και την ανιδιοτελή προσφορά.

ΕΓΓΡΑΨΟΥ ΤΩΡΑ